PL EN

RYNEK / OLD TOWN POZNAŃ – www.poznan-parking.pl - Poznań

Biuro Parkingu eVend
ul. Za Bramką 1, Poznań
abonamenty tel:
523 202 682
pzb@evend.pl
(liczba miejsc: 180)

powiększ mapępomniejsz mapę

Cennik godzinowy

- Pierwsze 30 minut – bezpłatnie

- Każde kolejne rozpoczęte 60 minut – 3 zł

- Pierwsze 60 minut bezpłatnie dla uczestników promocji „BEZPŁATNIE przez 1 godzinę” 1

 

Cennik biletów dobowych

- 1 dzień – 30 zł

- 2 dni – 60 zł

- 3 dni – 80 zł

- 5 dni – 120 zł

- 7 dni – 150 zł

 

Cennik abonencki – cała doba

Miesięczny – 350 zł

Miesięczny – 300 zł 2

Kwartalny – 950 zł

 

Cennik abonencki –

Dzienny 7:00-17:00 (rezerwowane miejsce bez przypisanego numeru)

Miesięczny – 300 zł

Miesięczny – 250 zł3

Kwartalny – 800 zł

 

Nocny 17:00-7:00 – (rezerwowane miejsce bez przypisanego numeru)

W ramach abonamentów nocnych, postój w weekendy i święta obowiązuje również w godzinach dziennych

- Miesięczny – 150 zł

- Kwartalny – 300 zł

parkowanie poza godzinami abonamentu – wg. cennika godzinowego.

Dla mieszkańców – Plac Kolegiacki, Wszystkich Świętych, Za Bramką – nie korzystających z identyfikatora na parkowanie w tej strefie – opłata 50% „cennika abonenckiego, np. Miesięczny cała doba 175,00 zł, miesięczny nocny 75,00 zł.

Dla mieszkańców sektora 1. i sektora 4. – nie korzystających z identyfikatora na parkowanie w tej strefie – opłata za abonament nocny w cenie obniżonej o 20%.4

1 Promocja ograniczona czasowo. Promocja skierowana do klientów lokali biorących udział w promocji. Czas trwania promocji określają umowy zawarte przez Zarządcę Parkingu z Zarządcami lokali.

2 Promocja ograniczona czasowo. Promocja trwa do 31.12.2017r. Skorzystanie z promocji możliwe każdego miesiąca do wyczerpania miesięcznej puli abonamentów promocyjnych.

3 Promocja ograniczona czasowo. Promocja trwa do 31.12.2017r. Skorzystanie z promocji możliwe każdego miesiąca do wyczerpania miesięcznej puli abonamentów promocyjnych.

4 Promocja nie ograniczona czasowo. Skorzystanie z promocji możliwe każdego miesiąca do wyczerpania miesięcznej puli abonamentów promocyjnych.

powrót

eVend © 2012